Thuiszorgtherapie – Welkom bij Fysiotherapie Wijk aan Zee – Wijk aan Zee

Thuiszorgtherapie

Thuiszorgtherapie

Veel mensen willen, met het ouder worden, zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Ze willen daarbij zo onafhankelijk en zelfstandig mogelijk blijven.

Om aan deze wensen te kunnen voldoen is het belangrijk dat de zelfredzaamheid zo veel mogelijk behouden blijft en dat er een veilige woonsituatie is. Thuiszorgtherapie kan hier eenbelangrijke bijdrage aan leveren.

Thuiszorgtherapie wordt gegeven door fysio- of oefentherapeuten die hiervoor een aanvullende opleiding hebben gevolgd. Deze thuiszorgtherapeuten hebben als doel om  vaker, sneller en beter betrokken te worden bij de zorg voor thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten. Op deze manier kan de thuiszorgtherapeut helpen bij het handhaven van de thuissituatie, waarbij een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven wordt nagestreefd. Om als thuiszorgtherapeut zo effectief mogelijk te zijn wordt vaak in teamverband samen gewerkt  met andere zorgverleners, zoals de medewerkers van de thuiszorg, ergotherapeut, huisarts, maatschappelijke werk, etc.

Naast verpleegkundige zorg hebben thuiswonende patienten steeds vaker hulp nodig op het gebied van mobiliteit, evenwicht, staan en lopen. Ook is – individueel gerichte – valpreventie voor deze groep vaak heel belangrijk. Verder zijn aanpassingen in de woonomgeving en ADL- training vaker nodig om zo zelfredzaam en veilig mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Voor al deze hulpvragen kan een thuiszorgtherapeut ingeschakeld worden.