Manuele Therapie – Welkom bij Fysiotherapie Wijk aan Zee – Wijk aan Zee

Manuele Therapie

Manuele Therapie

In het algemeen is de manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar; de houding en de functie van de gewrichten verbeteren en het bewegen verloopt gemakkelijker.

Enkele voorbeelden:

 Of manuele therapie ook uw klacht(-en) kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak.
U kunt overleggen met uw huisarts of specialist of manuele therapie in uw geval gewenst is. In dat geval kunt u alleen met een gerichte verwijzing van een arts of specialist naar een manueeltherapeut voor onderzoek en/of behandeling.

Over de manueeltherapeut en de opleiding

Een manueeltherapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een opleiding manuele therapie heeft gevolgd met een duur van gemiddeld vier jaar. Zowel voor het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT), als voor het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), waarover u hieronder meer kunt lezen, dient men afgestudeerd te zijn aan één van de vijf erkende opleidingen, die allen voldoen aan het landelijk functie-opleidingsprofiel. Onze manueeltherapeut Jan Tewis van der Goot is afgestuurd bij het SOMT en Menno Molenaars is manueeltherapeut i.o. bij Maitland.

Afbeeldingsresultaat voor manual therapy