Fysiotherapie na Covid-19 – Welkom bij Fysiotherapie Wijk aan Zee – Wijk aan Zee

Fysiotherapie na Covid-19

Fysiotherapie na Covid-19

Covid-19 oftewel het Coronavirus komt vaak tot uiting als een luchtweginfectie. De ziekte leidt bij 80% van de patiënten tot milde of matige klachten. 15% van de patiënten ontwikkelt ernstige klachten en 5% ontwikkelt kritieke klachten, waarbij een IC-opname noodzakelijk is.

Fysiotherapie kan een belangrijke rol spelen in het herstel van de patiënten met Covid-19 die blijvende beperkingen ondervinden in het bewegen.

Wat doen jullie dan?

De hulpvraag van de patiënt staat altijd centraal. Patiënten met een hulpvraag gerelateerd aan beperkingen in fysiek functioneren hebben een indicatie voor fysiotherapie. Ook het ervaren van benauwdheid en vermoeidheid horen hierbij. De therapie richt zich op het bevorderen van activiteiten in het dagelijks leven, de participatie, de spierkracht, de balans, het uithoudingsvermogen en de ademhaling. Geadviseerd wordt om 2-3x per week te trainen en om tussendoor voldoende rust te nemen.

Door middel van een oefenschema en eventueel aanvullende ademhalingsoefeningen is ons doel om te zorgen dat uw fysieke problemen zullen gaan afnemen.

Tijdens de trainingen houden we onder meer het zuurstofgehalte in uw bloed (de saturatie) en de hartslag in de gaten. Verder zal de behandelend fysiotherapeut een borgscore bijhouden, een vragenlijst die ervaren vermoeidheid en kortademigheid in kaart brengt.

Patiënten die (zeer) laag belastbaar zijn, dienen activiteiten in het dagelijks leven en aanvullend geadviseerde oefentherapie op lage tot matige intensiteit uit te voeren, met korte duur van inspanning.
Patiënten met (ernstige) meervoudige problematiek (fysiek, mentaal, cognitief en/of sociaal) kunnen ook in aanmerkingen komen voor een multidisciplinaire benadering.

Onze verantwoordelijke fysiotherapeut  beschikt over actuele kennis en volgen de richtlijnen en scholingen van het Chronisch Zorgnet en het KNGF. Op deze manier krijgt u de revalidatie die u verdient.

Vergoeding

De behandelingen worden vergoed vanaf de 1e behandeling. Het is per patiënt verschillend hoeveel zorg er nodig is. Sommige patiënten hebben aan enkele ondersteunende behandelsessies voldoende. Andere patiënten hebben een behandelprogramma van enkele maanden nodig. De maximale periode van behandeling is 6 maanden.

Het maximaal aantal fysiotherapie behandelingen die word vergoed is 50 behandelingen, binnen 6 maanden. Hiervoor is een verwijzing nodig van de huisarts. 

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan iemand verwezen worden voor nog een behandeltermijn van maximaal 6 maanden. Dit is ter beoordeling van de medisch specialist

Afbeeldingsresultaat voor covid-19 fysiotherapie

Op deze pagina ziet u overzichtelijk en visueel informatie over het coronavirus.

Heeft u last van verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius? Kom niet langs! Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand tot andere mensen.

Je hoeft de huisarts niet te bellen als je milde verkoudheidsklachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.

Worden je klachten erger?

Dan moet je wel bellen met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op.

Corona zelftest

Met dank aan huisarts Bart van Pinxteren, Gezondheidscentrum Oog in Al voor de redactie van deze pagina en Moet Ik Naar De Dokter voor beschikbaar stellen van de Corona zelftest.

Landelijk informatienummer

Van 08:00 tot 20:00 uur kunt u met al uw vragen over het coronavirus terecht bij het landelijke informatienummer van het RIVM: 0800-1351

Bel informatienummer